Vogel Bewind

Intake

De eerste stap naar financiele rust. Bij de intake wordt er eerst algemene informatie verstrekt. Eventueel kan men de huisregels van Vogel Bewind ontvangen.

Bij deze informatie wordt uitgelegd wat Vogel Bewind kan betekenen voor de cliënt. Ook welke vormen van begeleiding er zijn. Het verschil tussen Beschermingsbewind, vrijwillig Budgetbeheer, mentorschap en curatele wordt uitgelegd. Ook de kosten van de verschillende soorten begeleiding en de mogelijkheden van een eventuele vergoeding van de kosten wordt toegelicht.
Vogel Bewind hecht veel waarde aan de betrokkenheid bij de cliënt en zal dat ook in dit gesprek duidelijk maken dat de begeleiding op financieel gebied in duidelijk overleg binnen de mogelijkheden en structuren plaats zal vinden.

Vervolgens worden eventueel de benodigde formulieren ingevuld. Samen met de bewindvoerder wordt er gekeken wat er noodzakelijk is voor een goede aanvraag bij de rechtbank. Alles wordt uitgelegd en toegelicht.

Voor de intake zijn uw ID kaart en drie maanden bankafschriften nodig.